Teruggebeld worden?

  Telefoonnummer

  Advies

  VadeZi is gespecialiseerd in onderhoudsconcepten. Onderhoudsconcepten hebben invloed op het investeringsbudget “onderhoud” vanaf het ontwerp tot vervanging. Onderhoud is geen kostenpost, maar een investering om de gebouwgebonden installaties, gedurende de financiële of technische levensduur, in een vooraf bepaalde staat van onderhoud te houden.

  Wij kunnen u de volgende advieswerkzaamheden aanbieden:

  • Tijdens het ontwerp meekijken over de schouder van de opdrachtgever zodat er een optimale combinatie ontstaat van investering tijdens de realisatie en de terugkomende investering voor het onderhoud.
  • De optimale vorm van onderhoud aan de gebouwgebonden installaties afstemmen op de wensen van de eigenaar, de wensen van de gebruiker en de mogelijkheden van de installaties.
  • Het bepalen van de benodigde bedrijfszekerheid. Het bedrijfsrisico wordt bepaald door het afbreukrisico dat ontstaat wanneer de gebouwgebonden installaties niet de prestaties leveren zoals vastgelegd in de opleveringsdocumenten.
  • Het onderhoud afstemmen op de kritische processen van uw onderneming.
  • Het adviseren in kader van optimalisatie van de klimaatinstallatie om gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO) te kunnen implementeren in plaats van het veel toegepaste tijdsafhankelijk onderhoud (TAO).
  • De voor de gebruiker benodigde staat van onderhoud te bepalen van de gebouwgebonden installaties. Het een en ander afgezet tegen kosten en risico’s bij storingen aan de gebouwgebonden installaties.

  Het is een manier van denken dat bij onderhoud aan gebouwgebonden installaties onvoldoende wordt gedaan. Immers: het grootste voordeel zit bij u als gebouweigenaar of -gebruiker.

  VadeZi geeft u een onafhankelijk advies waarbij uw belang maximaal voorop staat.