Teruggebeld worden?

  Telefoonnummer

  Optimalisatie

  Optimalisatie bij exploitatie

  Alle gebouweigenaren of -gebruikers hebben te maken met de “zorgplicht” en de wetgeving. De zorgplicht geeft aan dat alle installaties dusdanig onderhouden moeten worden, zodat er geen gevaar ontstaat voor de gezondheid en het milieu. De wetgeving stelt wat er voor bepaalde installaties aan onderhoud en inspectie uitgevoerd moet worden. Bij een controle, door een gezaghebbende instantie, moet aangetoond kunnen worden dat aan de zorgplicht en wetgeving wordt voldaan.

  Het belang van de gebouweigenaar of -gebruiker is gericht op betrouwbare en veilige installaties, waarbij de in de oplevering overeengekomen prestaties gegarandeerd blijven tegen een zo gunstig mogelijke investering aan “onderhoud”. Dit wordt door de installateur en wetgever vaak vergeten. Elke eigenaar of gebruiker wil een zo optimaal mogelijke balans tussen de jaarlijkse investering in onderhoud, betrouwbaarheid, prestaties en veiligheid van de gebouwgebonden installaties conform de vereiste zorgplicht en wetgeving.

  U sluit diverse onderhoudscontracten af voor uw gebouwgebonden installaties. Heeft u zich wel eens afgevraagd of:

  • het onderhoud en/of de inspectiewerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd?
  • de benodigde rapporten en certificaten tijdig en volledig worden verstrekt?
  • alle benodigde werkzaamheden volgens de wetgeving en zorgplicht worden uitgevoerd?
  • er niet te veel “onnodige onderhoudswerkzaamheden” worden uitgevoerd?
  • uw installaties optimaal beheerd worden (optimale prestaties tegen een zo laag mogelijk energieverbruik)?
  • er praktische energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden?
  • er een balans is tussen de kosten van de afgesloten onderhoudscontracten en de gevraagde en geleverde prestaties?
  • er een passend onafhankelijk advies geven wordt om de klimaatproblemen te verhelpen?

  Dit zijn enkele kritische vragen waarmee u zich niet te veel wilt bezighouden. Het moet geregeld zijn!
  VadeZi zorgt ervoor dat u zich dit niet meer hoeft af te vragen; u weet namelijk dat het geregeld en gecontroleerd wordt.

  Resultaat
  Na de optimalisatie krijgt u een gebouw waarin storingen en/of klachten over de gebouwgebonden installaties en mogelijke veiligheidskwesties tot een minimum beperkt zijn tegen een zo laag mogelijke onderhouds investering. Daarnaast leveren optimaal functionerende gebouwgebonden installaties  directe en indirecte besparingen op.

  De besparingen ontstaan door:

  • betrouwbare installaties, waarbij de in de oplevering overeengekomen prestaties gegarandeerd blijven tegen een zo gunstig mogelijke investering aan onderhoud;
  • een zo optimaal mogelijke verhouding tussen energieverbruik en functioneren (presteren) van de installaties;
  • het beperken van verzuimkosten van de werknemers door het minimaliseren van klimaatproblemen of klachten bij een constant optimaal binnenklimaat;
  • het voorkomen van lagere productiviteit van de werknemers door een slecht binnenklimaat;
  • dat bij een controle van handhaving geen ad hoc maatregelen meer noodzakelijk zijn.

  Optimalisatie tussen de wetgeving en keurende instanties in uw belang.

  VadeZi adviseert en optimaliseert de processen voor u.